Stenkjær

Handelsbetingelser

Tilbud/Ordrebekræftelse 

Tilbuddet er gældende i 5 dage fra afsendelse af  tilbuddet. Ved ordrebekræftelse låses prisen.  Prisstigninger under 10% vil ikke berøre kunden,  dog ved ekstraordinære prisstigninger over 10 %  vil kunde blive kontaktet for oplysning om  prisstigningen og hvor meget der berøre kunden.  

All RISK
Når opmålingen er inklusiv, tager vi ansvaret for  pladerne og at målene passer ved monteringen.  Generelle forarbejdninger (synlige skæringer)  bliver medregnet i tilbuddet det kan være  rørkasser, vinkelhak, gennemløbsrør og synlige  skråsnit. Vi leverer, monterer på skab, klodser  op. Vi fuger samlinger og bagkant op mod glat,  hvid væg. Skulle der være ændringer i ordren  efter opmåling ville dette blive rettet til.  

Montering dagen efter
Vi monteret stort set altid vasken, derfor skal i  kun sørge for VVS dagen efter til montering af  armatur og hvad der eller kunne være af sanitet.  Det gælder også elektriker i forhold til tilslutning  og montering af kogeplade, samt fugning af  denne.  

Generel Information
Vi gør opmærksom på, at der ved opmåling kan  komme tillæg til ordren, dette kan være hjælpe  midler såsom kran og ekstra mandskab. Dette  kan komme som et tillæg da det der kan være  forhold som først kommer til kendskab ved  opmåling. Dette kan undgås hvis alle informationer er fremsendt ved tilbudsgivning  

Fuge
Vi bruger hvid silikone som fuge masse, hvilket  betyder at vi kun fuger op af hvid og glat væg.  Ønskes anden fuger skal dette nævnes vi vil  derefter undersøger om vi kan levere komme  som særskilt pris i tilbuddet ellers skal der hyres  professionel fugemand, som kunden selv  håndtere.  

Afdækning
Kunden står selv for afdækning af sarte  overflader dette kan være gulve, dørkarme,  bundstykker fronter o.l. for at undgå skader.  Stenkjær vil ikke stå til ansvar for skader hvis  dette kunne have været undgået af afdækning,  vores montører har sikkerheds sko på og disse  må ikke tages af.  

Kran og ekstra mandskab
Stenkjær vurderer ved opmåling eller  tilbudsgivning, jf. de informationer der gør sig  gældende af de fremsendte tegninger eller  beskrivelser, om der er behov for eventuelle  servicetillæg ekstra mandskab eller kran mm.  Leveres færdige mål til os, så er det vigtigt, at I  selv kontrollerer dette for at undgå ekstra  omkostninger ved opmåling. 

Kran
Det er en forudsætning, at pladerne kan komme  op eller ned uden kran, samt uden en eventuel  søgning om afspærring af offentlig vej, eller  brugen af ekstra mandskab. Skulle det være  nødvendigt med kran ville dette komme som en  tillægspris, det er kunden ansvar at informere  om ejendoms/beboerforeningens vedtægter for  brug af kran og kørsel med vogne til dette  formål, andre nødvendige oplysninger forventes  også oplyst. Skulle pladerne i ordren overstige  mere en 80 kg, skal der forventes ekstra  mandskab, derudover skal alle adgangsveje være  farbare for montør vogne.  

Opmåling udføres
Før vores opmåling skal det underlag hvor en  eventuel bordplade skal ligge være færdigmonteret og kontrolleret, dette kunne  være skabe inkl. Friside, eller anden form for  underlag. Det skal være kontrolleret at  konstruktionen er stabil, og statisk i orden så der  ikke kan forekomme nedbøjninger af  bordpladen. skal der være vask og kogeplader eller andre udskæringer skal dette være skåret  ud og stabilt sikret i underlaget inden opmåling.  Produkter der skal indgå i bordpladen såsom  vask og kogeplader og lign. Skal være valgt af  kunden inden opmåling, samt en beslut om der  er tale om nedfældet, planlimet eller underlimet.  Forekommer der udskæringer i konstruktionen/underlaget skal der være  monteret forstærkning hvis nødvendig. Efter  opmåling må der ikke skeændringer i  konstruktionen/underlaget eller tilstødende  vægge.  

Ved Backsplash
Ved Backsplash gælder samme forhold som  ved bordplader, yder forventes det er  Kontakter, emhætte, højskabe eller  overskabe er afmonteret hvis disse ikke gør  det muligt for opmåling/montage af Backsplash inden opmåling/montering af  bordplade.  

Ikke klar
Hvis forholdene ikke er klar til opmåling eller  køkkenet eller lign. Underlag/konstruktion ikke  er færdiggjort, vil det blive opkrævet for  forgæves kørsel.  

Opmåling er udført
Når vi har udført vores opmåling vil der  bliver sendt tegninger til godkendelse, når  vi taler et ALL RISK ordre, er det kundes  ansvar at kontrollere at vask samt
kogeplade stemmer overens med det  afgivende tilbud, samt at forkant på bordpladen er den valgte kant. Samt at der  er forkant på de steder hvor der skal være  profilering. Det skal også kontrolleres fra  kundes side, at andre huller til fx armaturer, sæbedispensere eller lign er  med på tegningen og at det rigtige materiale til bordpladen er valgt. Har man  bedt om ekstra udhæng til fx bar plads  eller lign. Skal dette også kontrolleres er  med på tegningerne.  

Leveringstid
Leveringstiden er 5 til 8 Arbejdsuger (Der er  ferielukket mellem jul og nytår, samt uge 29, 30  og 31) efter opmåling, i vil bliver kontaktet  ultimo ugen før montage for præcis dag og  tidspunkt. Dette kan variere efter ordrens  omfang. En forudsætning for leveringstiden er at  alle oplysninger fra kunden er fremsendt til  Stenkjær. Ordren vil først gå i gang ved når alle  oplysninger er i Stenkjærs hænde. Ved udefra  komne hændelser såsom en Pandemi, kan den  aftalte leveringstid ændres.  

Følge omkostninger heraf vil være kundens eget ansvar. 

Montering
For at monteringen kan påbegynde den  aftalte dag er det kundens ansvar at alle  forhold er til at monteringen kan gå i gang.  Hvis montører er mødt op til montage og  denne ikke kan gennemføres vil der  komme en ekstra omkostning pr montør til  spildtid, kørsel mm.  

Ansvar
Skulle kunden vælge opmåling eller ALL RISK fra  ligger det fulde ansvar hos kunden for produktet,  mål, udskæring mm.  

Uden for ALL RISK
– Montage kogeplade
– Korpus udskæring
– Montage af Armatur, sæbedispensere,  Quooker og lign.
– Montage af afløb

 

Natur produkter indendørs  

Marmor
Marmor kræver mere vedligeholdelse og opmærksomhed end andre typer som for eksempel granit og  quartzite, det kan ikke undgås at det ville forkomme patina. Det er vigtigt at man bruger bordskånere og  skærebræt, og over der skal de også imprægnering til, hvis en marmor plade bliver passet rigtig kan den  holde i mange år  

Naturen har magten
Naurstens bordplader er som det også sige i ordet bordplader fra naturen, det betyder at ingen plade er  ens og dermed variationer i mønstre, årer og fammer. Det vil også opleves at der kan ses større eller  mindre farveforskelle. Alt dette er med til at gøre denne slags bordplader helt unikke. 

Natur produkter indenfor
Der er flere ting der skal forventes når man har med natur produkter at gøre, dette kan være sandhuller,  krakeleringer og glasårer. Glasårer er ikke en revne og denne vil heller ikke svække stenen. Det kan ikke  undgås at man kan finde små huller, luftlommer og overfladehuller. Det ville også skulle forventes at man  kan finde ujævnheder og dette er helt naturligt. Alle dette kan dermed ikke adresseres som reklamation.  

Man ville kunne opleve i mange stentyper at man finde små fordybninger og huller i overfladen, det er ikke  noget man skal være nervøs for, da det altid ville kunne spartles, en anden tind der er vigtig at vide er at  noger polerede overflader fremstår med mindre felter eler årer, der ikke vil kunne poleres. Det skal der for  forventes at slibning, samt polering kan variere på overfalden af bordplader  

Køber man natur sten skal man også forvente at der vil være et behov for små raprarationer, så som  spartlinger, limniinger mm. Der vil ikke være garani på naturlige ujævnheder. Men igen er dette også noget  gør pladen unik og charmerende  hver plade er forskellige, typisk når man køber produkter vil dit valg blive tage ud fra en brochure eller små  stenprøver, og man skal forvente at der kan være en stor forskel på prøve og råplade.

Tolerancer
Ved opmåling, produktion og montering hos Stenkjær overholder vi nedenstående tolerancer.  Nedenstående tolerancer gælder kun plane overflader. Dermed ikke kløvede materialer og ujævne  overflader:  

Bordplader (længde, bredde, tykkelse) +/– 2 mm
Overhæng ved låger, gavl, friside, skufe +/– 2 mm
Placering af vask, kogeplade, udskæringer +/– 2 mm
Fuge fra bordplade til væg max 6 mm Planhed  i samling 0-1 mm  

Stenkjær følger Stenhuggerlaugets tolerancer
For mere udførlig liste over krav og tolerancer henviser vi til Stenhuggerlaugets tolerancer. 

Hvad må man acceptere?
Små huller
Glasåre
Små revner i overfaden Farvevariationer  

Hvad må man forvente?
Småreparationer Naturen  

Hvad skal man tage højde for?
Forkant 50 mm
Bagkant 50 mm
Forstærkning Vask og kogeplade